νέα - ανακοινώσεις


GALLERY ART HOTEL

www.galleryarthotel.gr

ΤΗΛ: 24310 73137  mail : kteltrik@otenet.gr

δυναμική

Τα τελευταία χρόνια, η ΚΤΕΛ Τρικάλων Α.Ε. πορεύεται σε μια τροχιά εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης, στα πρότυπα ομοειδών επιχειρήσεων των ευρωπαϊκών χώρων.
Συν τοις άλλοις βρίσκεται σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο τμήμα της κεντρικής Ελλάδας, στην Δ. Θεσσαλία, όπου οι δείκτες ανάπτυξης (στον τομέα κυρίως του τουρισμού - Μετέωρα, Ορεινός Όγκος) είναι συνεχώς θετικοί, μια που προσελκύει πέραν των Ελλήνων ταξιδιωτών και πολλές χιλιάδες ξένων τουριστών

...περισσότερα >

στρατηγική - στόχος

Η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών, ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας της και η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων αποτελούν βασικούς στόχους της ΚΤΕΛ Τρικάλων Α.Ε.

...περισσότερα >

Τουριστικές υπηρεσίες

Το τουριστικό τμήμα της επιχείρησης παρέχει υπηρεσίες οργάνωσης εκδρομών σε όλο τον κόσμο, έκδοσης αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, κρατήσεις ξενοδοχείων, οργάνωσης συνεδρίων και ημερίδων. Φέρει τον διακριτικό τίτλο ΥΠΕΡTOURS.

...περισσότερα >