ktel-trikala.gr - Preloader

Κ.Τ.Ε.Λ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55237/33/Β/03/10 – ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 10206653000

Π.Ο. ΛΑΡΙΣΗΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (ΡΙΖΑΡΙΟ) – ΤΡΙΚΑΛΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «Κ.Τ.Ε.Λ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στα Τρίκαλα, Π.Ο. Λαρίσης-Καρδίτσης (Ριζαριό), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2019 – 31/12/2019 μετά των έπ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Έγκριση αμοιβής προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 2020 και καθορισμός αμοιβής των ελεγκτών.

5. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. σύμφωνα με το Αρθ.14 του Ν.4663/2020.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Δικαίωμα συμμετοχής στην συνέλευση ασκώντας τα δικαιώματα τους έχουν όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας κάτοχοι ονομαστικών μετοχών εγγεγραμμένοι στο Βιβλίο Μετόχων. Ο μέτοχος συμμετέχει στην γενική συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου του αποκλειστικά όμως συγγενή του α’ βαθμού ή άλλου μετόχου της εταιρείας.

Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων πρέπει να κατατεθούν στην γραμματεία της εταιρείας τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν την πραγματοποίηση της συνέλευσης, το ίδιο ισχύει και για τυχόν έγγραφα ανάκλησης ή αντικατάστασης του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου.

Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη γενική συνέλευση καταρτίζεται και αναρτάται ο τελικός πίνακας των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών με δικαίωμα συμμετοχής στην γενική συνέλευση με τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που εκπροσωπούν.

Τρίκαλα 06/07/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2019 (κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο)

Μετάβαση στο περιεχόμενο