Καλαμπάκα - Μετέωρα

Καλαμπάκα - Μετέωρα

Αναχώρηση από Τρίκαλα

Αναχώρηση από Καλαμπάκα

Αναχώρηση από Μετέωρα

ΔΕΥ

ΤΡΙ

ΤΕΤ

ΠΕΜ

ΠΑΡ

ΣΑΒ

ΚΥΡ

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

9:00

11:00

11:45

11:45

11:45

11:45

11:45

11:45

11:15

12:30

13:30