ΕΝΑΡΞΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΑ 15:00 μ.μ

ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΡΑΝΙΑ - ΠΟΛΥΘΕΑ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΩΡΑ 17:00 μ.μ.

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΠΟΛΥΘΕΑ - ΚΡΑΝΙΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

*εκτέλεση δρομολογίου ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/07/2021 έως ΚΥΡΙΑΚΗ 15/08/2021