ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό αναφορικά με τις ακυρώσεις των εισιτηρίων και την επιστροφή χρημάτων ως εξής :

Στην περίπτωση που ο επιβάτης ακυρώσει εισιτήριο σε δρομολόγιο διανομαρχιακής γραμμής τουλάχιστον 8 ώρες και πλέον προ της ώρας αναχωρήσεως, επιστρέφεται το 70% της τιμής του εισιτηρίου.

Στην περίπτωση που ο επιβάτης ακυρώσει εισιτήριο σε δρομολόγιο διανομαρχιακής γραμμής σε χρόνο μικρότερο των 8 ωρών προ της ώρας αναχωρήσεως, επιστρέφεται το 50% της τιμής του εισιτηρίου.

Το ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ δεν έχει καμία υποχρέωση να επιστρέψει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό σε περίπτωση που έχει περάσει η αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα του ταξιδιού.