ktel-trikala.gr - Preloader

TRIKALA – KARDITSA

Hour MON TUE WED THU FRI SAT SUN
06:30    
08:00          
08:05    
11:00    
14:05    
15:00
18:00  
21:30  

 

KARDITSA – TRIKALA

Hour MON TUE WED THU FRI SAT SUN
06:30    
08:00    
09:00          
10:00    
13:50    
14:00          
15:00    
16:00            
17:05    
20:30  

 

Skip to content